Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Filip Mouton


Zonder enige vorm van verkiezing unaniem verkozen als voorzitter van het wijkcomité wegens zijn organisatorische talenten - doet het graag al lopend en met de fiets - fanatiek gebruiker van een welbepaald grootwarenhuis merk - weigert zijn medewerking om enkele ludieke foto's (van hemzelf) op de website te plaatsen......

Redgy Dewaegenaere


Bourgondisch profiel - werpt letterlijk meer gewicht in de schaal dan de ondervoorzitter en  voorzitter samen - scoort even hoog qua populariteit als de voorzitter ! Is superblij met de enthousiaste inbreng van de 5 vrouwelijke comitéleden

Patrick De Moor


De laagste score qua lengte van het wijkcomité - aanvaardt elke vorm van alcoholische drank (met mate) - meest gevreesde lid van het wijkcomité wegens zijn kunsten in het ludieker maken van foto's (vraag het maar aan de voorzitter en vele anderen...) - verplaatst zich enkel per fiets in groep.  

Ann Debruyckere


Mia Vanoost


Geertrui Gelaude


Daisy


Anje Suvée